Dental İmplant

Herhangi bir sebep ile dişlerimizden bir yada birden fazlasını kaybettiğimiz zaman uygulanan tedavilerden birisidir “dental implant” tedavisi. Çene kemiği içerisine hazırlanan yuvalara uygulanan, diş kökünü temsil eden, vidaya benzer parçalara “dental implant” ismini veriyoruz.

Çok farklı tipte implant dizaynları mevcut olup bunların birbirine üstünlüğünden ziyade hangi kemik tipinde hangisinin kullanılması gerektiği önemlidir. Kliniğimizde bu uygulama yapılırken kemik sertliği, boyutu , kalitesi, hacmi gibi unsurlar göz önüne alınarak en uygun dizayndaki implant tipi seçilerek tedaviler gerçekleştirilmektedir.

İmplant uygulaması yapıldıktan hemen sonra üzerine porselen kaplama yada geçici kaplama uygulanabileceği gibi, kemik yapısı ile implantın kaynaşma süreci beklendikten sonra protez kısmının uygulanması gerçekleştirilebilir. Bu süreci; kemik kalite ve boyutundaki özellikler, hastanın genel sağlık durum özellikleri, hastanın nikotin kullanma alışkanlıkları, ve implantlar üzerine yapılacak olan protetik yapının özellikleri belirlemektedir. Bilinenin aksine bu konuda bir genelleme yapmak doğru değildir.

WhatsApp

Müşteri Destek
X