HomeEğitim ve Gelişim Yönetimi

Eğitim ve Gelişim Yönetimi
Doktorlar İçin Özel Eğitimler

Doktorların talepleri doğrultusunda özel hazırlanan eğitimlerdir.

 • Tüm ana branş ve branşların alt dallarında eğitim alınması mümkündür.
 • Eğitimler hastanelerde gerçekleşir; tüm süreçlerin canlı olarak izlenmesi olanağı vardır.
 • Odaklanmak istenilen konuya özel hazırlanır.
Hemşireler İçin Özel Eğitimler

Gelen talepler doğrultusunda talebe özel olarak dizayn edilebileceği gibi aşağıdaki başlıklarda da yapılabilir.

 • Enfeksiyon Hemşireliği
 • Yoğun Bakım Hemşireliği
 • Onkoloji Hemşireliği
 • Yenidoğan yoğun Bakım Hemşireliği
 • Palyatif Bakım Hemşireliği
 • Eğitim Hemşireliği
 • Diyabet Hemşireliği
 • Ameliyathane Hemşireliği
 • Stoma ve Yara Bakım Kursu
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Eğitimler

Gelen talepler doğrultusunda talebe özel olarak dizayn edilebileceği gibi aşağıdaki başlıklarda da yapılabilir.

 • Diş teknisyenlerine yönelik eğitimler
 • Radyoloji Teknisyenlerine yönelik eğitimler
 • Anestezi teknisyenlerine yönelik eğitimler