HomeİK Süreç Danışmanlığı

İK Süreç Danışmanlığı
İK Süreç Analizi

Şirketlerin insan kaynakları stratejilerini daha verimli hale getirmek amacıyla mevcut insan kaynakları fonksiyonlarını inceleyerek analiz raporu hazırlıyoruz. Mevcut kaynakları göz önüne alarak oluşturduğumuz analiz raporu sonucu ile insan kaynakları fonksiyon ve politikalarının çalışanların verimliliğine ve organizasyonel yapının sürdürülebilirliğine katkı vermesini sağlıyoruz.

Süreçler

 • İK Süreçleri için analiz
 • İK yapılanması tespiti
İnsan Kaynakları Organizasyonel Planlama

Şirket ve çalışanların değişime uyumunu sağlanarak, geliştirilen sistemlerin uygulamadaki verimliliğinin artırılmasına yönelik 4 adımdan oluşan organizasyonel bir yapılanma planı oluşturuyoruz.

Planlama

 • Mevcut IK Süreç Analizi
 • Saha Çalışması
 • Görüşme Sonuç Raporu
 • İş Süreçlerine Başlanması ve Takvimlendirme

Süreçler

 • Organizasyon Şeması
 • Unvan Optimizasyonu
 • Oryantasyon Yönetimi
 • Kişilik Envanterleri
İş Analizi ve Görev Tanımları

Şirketin mevcut organizasyon yapısını analiz ederek, hedef organizasyon modelini belirliyoruz ve bu modele göre planlı görüşme tekniği kullanarak tüm pozisyonların iş analizlerini yaparak çalışanların görev tanımlarını oluşturuyoruz.

Süreçler

 • İş Akışlarının Çizilmesi
 • İş Analizi
 • Görev Tanımları
İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi

Şirket organizasyon yapısına uygun olarak iş analizi ve görev tanımları çıktıları ile iş ailesi ve iş büyüklüğünü belirliyoruz. Şirket içi denge, bireysel performans sonuçları, piyasa ücret verileri ve ekonomik gösterge girdilerini kullanarak adil ve rekabetçi bir sisteme dayanan ücret bantları oluşturuyoruz.

Süreçler

 • İş Büyüklükleri Ölçümü
 • Ücret Bant Sistemi
 • Yan Haklar
İK Prosedür Yönetimi

Yönetmelik ve prosedürleri, kanun ve mevzuatlara uygun olarak kontrol ediyoruz, yayında olanları revize ediyor ve şirket ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenme çalışmaları yapıyoruz.

Süreçler

 • İK Yönetmelikleri
 • İK Uygulama Prosedürleri
Performans Yönetimi

Çalışanların bireysel performanslarının ve kurumun verimliliği ile etkinliğine yaptığı katkının kurum hedefleri doğrultusunda ölçümlenmesini gerçekleştiriyoruz. Planlama yoluyla kurum ve çalışan performansını yönetiyor ve geliştirmeye çalışıyoruz.

Çalışan performansı ve şirket performansı esaslarını dikkate alan performans yönetim sistemimiz, şirketin yapısal özelliklerine göre 2 farklı unsurdan oluşmaktadır.

 • Hedef Bazlı Performans Sistemi
 • Hedef + Yetkinlik Bazlı Performans Sistemi.

Süreçler

 • İş Büyüklükleri Ölçümü
 • Ücret Bant Sistemi
 • Yan Haklar